Миксер. от 2 до 8 m3. Марка 150-400. Т.8 962 797-96-96