Транспортная компания ищет водителя. Категория В,С,Д,Е. Карта тахогрофа обязательна.