Работа 5/2 с 7.00 до 16.00. Перерыв на обед с 11.00 до 13.00. доплата за снег по часам.