Электромонтер на производство,

график 2/2/4,зп 30-35 тыс.Тел.:(3854) 40-62-82, 8-960-949-07-97